PROJEKT EKSPERT je kompanija locirana u Beogradu sa dinamičnim razvojem usmerena na usluge iz oblasti inženjeringa i upravljanje projektima, dominantno iz oblasti retaila i razvoja komercijalnih prostora. Projekt ekspert je razvio poslovanje i van Srbije, sa ciljem pružanja kvalitetnih usluga na celom regionu Balkana